Termín návševy ambulancie rezervujte vždy na meno a dátum narodenia pacienta, nie rodiča.